Zapraszamy: +48 22 300 51 18,

REKRUTACJE

 

Branżowy Rejestr Kandydatów

Naszą podstawową usługą jest rekrutacja realizowana w oparciu o własny, agregowany od wielu lat, branżowy rejestr kandydatów i zarchiwizowane projekty rekrutacyjne, długotrwałe relacje z kandydatami, szeroką sieć kontaktów – networking, oraz intensywną identyfikację bezpośrednią (direct search) kandydatów i marketing rekrutacyjny.


Direct Search

Identyfikacja bezpośrednia jest szczególnie przydatna gdy projekt rekrutacyjny dotyczy stanowiska wysokiego szczebla lub o unikalnym charakterze na które istnieje niewielka liczba potencjalnych kandydatów, nieaktywnych na rynku pracy. Jest to najbardziej proaktywna metoda poszukiwań, umożliwia dotarcie do odpowiednich osób i często jest jedynym sposobem włączenia ich do procesu rekrutacyjnego.


Dedykowany Headhunter

Doświadczony branżowo, dedykowany headhunter jest unikalną cecha 5JOBS Rekrutacje Branżowe dającą mu przewagę konkurencyjną w pozyskaniu właściwych kandydatów. Posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie zapewnia dotarcie do właściwych osób.


Marketing rekrutacyjny

Aktywny marketing rekrutacyjny w Internecie i mediach tradycyjnych   stała współpraca z wortalami rekrutacyjnymi, ministrony internetowe, social media, multiposting i profesjonalne ogłoszenia prasowe – współtworzą unikalny, kompleksowy format poszukiwań realizowany przez 5JOBS Rekrutacje Branżowe.


Jakie metody selekcji stosujemy?

Stosujemy wywiad ustrukturowany standaryzujący posiadane przez kandydatów kompetencje i cechy osobowości; uwzględniamy kulturę organizacyjną klienta oraz kompleksowo weryfikujemy  referencje.


Assessment Center i ocena psychologiczna na życzenie

Na życzenie klienta wykorzystujemy zaawansowane narzędzia diagnozy kompetencji zawodowych jak np. ocenę zintegrowaną (assessment center) oraz ocenę osobowości i zdolności poprzez standaryzowane do warunków polskich testy psychologiczne.


Działania Doradztwa

Profesjonalne działania prowadzone przez 5JOBS Rekrutacje Branżowe prowadzą do stworzenia krótkiej listy kandydatów (short list) zawierającej zazwyczaj od trzech do pięciu propozycji personalnych.


Wieloletnie doświadczenie

Nasze wieloletnie doświadczenie zapewnia wiarygodną ocenę i dobór właściwych osób o oczekiwanych przez pracodawców kompetencjach.

 

Executive Search / Rekrutacja Poufna

 


DZIAŁAMY ELASTYCZNIE, KONKRETNIE, SKUTECZNIE I SZYBKO