Zapraszamy: +48 22 300 51 18,

 

FIRMA Z DOŚWIADCZENIEM

Doświadczenie, na którym oparta jest działalność 5JOBS Rekrutacje Branżowe , dotyczy zarówno współpracy z największymi międzynarodowymi korporacjami jak i lokalnymi małymi firmami, agencjami i przedstawicielstwami, czy różnymi pod względem wielkości i typów podmiotami mieszczącymi się pomiędzy tymi przedziałami.

 

PROJEKTY 5JOBS REKRUTACJE BRANŻOWE 

Niektóre projekty dotyczyły pojedynczych stanowisk, inne dużych, kompleksowych rekrutacji związanych z uruchamianiem działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej. Były to stanowiska od najwyższych w strukturze organizacji do niższych szczebli, włącznie ze specjalistycznymi, asystenckimi i operatorskimi. Niezależnie od swojej wielkości, rodzaju działalności czy lokalizacji wszyscy klienci uzyskali profesjonalne usługi tej samej jakości.

 

REFERENCJE

Ze względu na specyfikę naszej pracy o aktualnych referencjach informujemy w bezpośrednim kontakcie.

 

KONTAKT

Zapraszamy: +48 22 300 51 18, kontakt@5jobs.pl 

 

DZIAŁAMY ELASTYCZNIE, KONKRETNIE, SKUTECZNIE I SZYBKO