Zapraszamy: +48 22 300 51 18,

KLIENCI

 

Firma z doświadczeniem

Doświadczenie, na którym oparta jest działalność 5JOBS Rekrutacje Branżowe, dotyczy zarówno współpracy z funduszami inwestycyjnymi, największymi międzynarodowymi korporacjami jak i lokalnymi małymi firmami, agencjami i przedstawicielstwami, czy różnymi pod względem wielkości i typów podmiotami mieszczącymi się pomiędzy tymi przedziałami.

 

Projekty 5JOBS Rekrutacje Branżowe 

Niektóre projekty dotyczyły pojedynczych stanowisk, inne dużych, kompleksowych rekrutacji związanych z uruchamianiem działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej. Były to stanowiska od najwyższych w strukturze organizacji do niższych szczebli, włącznie ze specjalistycznymi, asystenckimi i operatorskimi. Niezależnie od swojej wielkości, rodzaju działalności czy lokalizacji wszyscy klienci uzyskali profesjonalne usługi tej samej jakości.


Stawiamy na długotrwałe relacje

Jesteśmy dumni, że z większością klientów współpracujemy od lat, rekrutując na różne stanowiska w obrębie ich organizacji. Zaufanie, którym jesteśmy darzeni powoduje że realizujemy także projekty rekrutacyjne niezwiązane z branżami w których się specjalizujemy. Tak więc skutecznie szukamy także pracowników na przykład z obszarów księgowości, finansów, prawa… Działamy także w innych branżach, posiadając doświadczenie nawet w branży spożywczej czy rolniczej. 


Nasza wartość dodana

W praktyce nasz sposób działania zazwyczaj przynosi Klientom więcej wartości niż zakładają podpisywane umowy. Przykładowo standardowo zobowiązujemy się do przedstawienia na dane stanowisko trzech kandydatów spełniających w pełni oczekiwania klientów oraz dodatkowo na życzenie dwóch dodatkowych. W praktyce jednak kontynuujemy ich rekomendowanie do odniesienia sukcesu rekrutacyjnego. Sadzimy, że o jakości współpracy decyduje jej atmosfera a nie litera umowy, której oczywiście zawsze przestrzegamy, szczególnie w zakresie terminowej realizacji rekomendowania kandydatów. Zazwyczaj jednak znajdujemy kandydatów znacznie przed terminami określonymi w umowie. Nasi klienci wiedzą, że z nami mogą czuć się bezpiecznie. 


Referencje

Ze względu na specyfikę naszej pracy o aktualnych referencjach informujemy w bezpośrednim kontakcie.


Kontakt

Zapraszamy: +48 22 300 51 18, kontakt@5jobs.pl 

 


DZIAŁAMY ELASTYCZNIE, KONKRETNIE, SKUTECZNIE I SZYBKO